Interessekonflikthåndtering

Forretningsgang for interessekonflikthåndtering Leadwise A/S

 1. Definitioner
  1. Ved Leadwise forstås tjenesten ”mitBankskift” og domænet ”mitbankskift.dk” som er en tjeneste udbudt af Leadwise A/S.
  2. Ved boligkreditformidling forstås Leadwises præsentation eller tilbud af boligkreditaftaler til kunden. Forretningsgangen omhandler alle Leadwise boligkreditformidlers aktiviteter, som forstås ved Leadwises rådgivning og bistand med forberedende arbejde i forhold til boligfinansieringsprodukter.
 2. Formål
  1. Formålet med Leadwises forretningsgang for interessekonflikthåndtering er at sikre, at Leadwise har en fyldestgørende forretningsgang for interessekonflikter, som kan skade forbrugernes interesser i deres forhold mellem dem og Leadwise.
  2. Forretningsgangen vil til enhver tid være offentlig tilgængelig på Leadwises hjemmeside og på https://mitbankskift.dk.
 3. Lovgrundlag
  1. Forretningsgangen er udarbejdet i henhold til kapitel 4 i Lovbekendtgørelse nr. 1160/2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.
 4. Eksempler på interessekonflikter
  1. Eksempler på potentielle interessekonflikter:
   1. Interessekonflikt mellem to kunder, hvor en kunde kan anses for at være en bedre kunde og derved opnå forrang i behandlingen af sin ansøgning på bekostning af andre kunder.
   2. Interessekonflikt mellem en medarbejder og Leadwise, hvor medarbejderen eller dennes nærmeste kan opnå forrang i behandlingen af en ansøgning på bekostning af andre kunder.
   3. Interessekonflikt mellem en medarbejder og kunde ved at anbefale eller undlade at anbefale på baggrund af en relation mellem medarbejderen og kunden.
   4. Eksemplerne er ikke udtømmende.
 5. Håndtering af interessekonflikter
  1. Enhver medarbejder i Leadwise har pligt til at handle ærligt og redeligt i sine kunders interesser. Ligeledes skal alle kunder i Leadwise have professionel behandling.
  2. For at skabe størst mulig transparens og imødegå evt. interessekonflikter gives kunden altid en række faktuelle oplysninger om eventuelle gebyrer og provisioner.
  3. Leadwise er ikke uafhængig af bankerne. Kunden bliver iht. Leadwises forretningsgang for god skik altid informeret om, at Leadwise modtager henvisningsprovision fra de banker som selskabet samarbejder med.
  4. Jf. virksomhedens forretningsgang for lønpolitik, og for at imødegå evt. interessekonflikt, er aflønning af relevante medarbejdere indrettet således, at dette ikke vil påvirke medarbejdernes objektivitet og mulighed for at handle i kundernes interesse.
  5. For yderligere at forebygge og håndtere en eventuel interessekonflikt, er de relevante medarbejdere i Leadwise, som beskæftiger sig med boligkreditformidling, løbende forpligtet til at oplyse Leadwises direktør om eventuelle bibeskæftigelse ved siden af ansættelsen i virksomheden.
  6. Leadwises medarbejdere må ikke modtage gaver eller andre fordele fra selskabets samarbejdspartnere, og medarbejderne skal til enhver tid rette henvendelse til ledelsen ved enhver tvivl.
  7. Hvis der opstår en interessekonflikt som ikke kan undgås, vil kunden til enhver tid blive informeret herom. Informationen vil blive givet skriftligt og inden en evt. transaktion eller forløb iværksættes. Interessekonflikter vil blive registreret og løbende vurderet med henblik på, at vurdere og forbedre Leadwises til enhver tid gældende forretningsgang for håndtering af interessekonflikter.
  8. Hvis kundens interesser ikke kan sikres i tilstrækkeligt omfang, vil Leadwise afstå fra at yde boligkreditformidling til kunden. Informationen vil blive givet skriftligt og inden en evt. transaktion eller forløb iværksættes.
 6. Rapportering af interessekonflikter
  1. Hvis en medarbejder i Leadwise bliver bekendt med eller på anden vis identificerer en aktuel eller potentiel interessekonflikt, skal medarbejderen straks rapportere dette til Leadwises direktør. Direktøren skal beslutte om der foreligger en interessekonflikt, og at denne konflikt i givet fald bliver håndteret korrekt.
 7. Version
  1. Forretningsgangen for interessekonflikthåndtering er udarbejdet af Leadwise den 22. april 2024. Forretningsgangen vil blive revideret én gang om året.

Besøg vores Kundecenter

Vi står altid klar til, at hjælpe dig med dit bankskift - Besøg vores Kundecenter herunder og få svar på dine spørgsmål i dag.

Kundecenter