Vilkår & Betingelser

Vi indhenter tilbud på bankskifte – Gratis og uforpligtende

mitBankskift – Brugervilkår og Privatlivspolitik

mitBankskift – en tjeneste udbudt af Leadwise A/S Ver. 1.1 Marts 2023
Leadwise A/S CVR 35644474
Vestergade 3A
DK-1456 København K

Dataansvarlig:
mitBankskift (Leadwise A/S)
Vestergade 3A
DK-1456 København K
Henvendelse kan rettes til info@mitBankskift.dk

MitBankskift, mitBankskift.dk, tjenesten mitBankskift udbudt af Leadwise A/S og selskabet bag mitBankskift, vil herefter blive benævnt MitBankskift. De banker, sparekasser, andelskasser og forsikringsselskaber som MitBankskift samarbejder med vil herefter blive benævnt samarbejdspartner(e).

Nærværende vilkår og betingelser kan ændres eller opdateres uden varsel, når MitBankskift finder det nødvendigt. Ved at bruge MitBankskift accepterer du ændringerne.

Indledning

MitBankskift er en uvildig tjeneste, som formidler kundekontakt og tilbud på bankskifte samt andre finansielle produkter/ydelser og forsikringer i Danmark. Du benytter tjenesten ved at indtaste en række oplysninger, som danner baggrund for en ansøgning om bankskifte, ansøgning om kontakt i forbindelse med ejendomslån eller ansøgning om forsikringstilbud, som MitBankskift videreformidler til de banker, sparekasser, andelskasser og forsikringsselskaber, som MitBankskift samarbejder med. På baggrund af din ansøgning, evt. sammen med din medansøger, bliver du kontaktet af relevante samarbejdspartnere eller du modtager tilbud fra disse samarbejdspartnere, så du kan sammenligne de forskellige tilbud. Det er gratis for dig som forbruger at benytte MitBankskift, og du er ligeledes heller ikke forpligtet til at acceptere tilbud. Fremsendte tilbud står ved magt i 14 dage, og bortfalder herefter, medmindre andet oplyses.

MitBankskift kan ikke garantere, at du kontaktes eller modtager et tilbud fra vore samarbejdspartnere.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer at blive kontaktet af en bank, sparekasse eller andelskasse i forbindelse med bankskifte eller ejendomslån, vil kundeforholdet være mellem dig/jer og den pågældende bank, sparekasse eller andelskasse. MitBankskift eller selskabet bag MitBankskift indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold og yder ingen rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde i forbindelse med formidling af kundekontakten, hvorfor MitBankskift eller selskabet bag MitBankskift ikke kan stilles til ansvar i relation til et evt. kundeforhold, lånetilbud eller låneforhold indgået med den pågældende bank, sparekasse eller andelskasse, som kontakter dig.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer et tilbud vedr. forsikring, vil forsikringsforholdet være mellem dig/jer og det pågældende forsikringsselskab. MitBankskift eller selskabet bag MitBankskift indgår ikke som part i et eventuelt forsikringsforhold og yder ingen rådgivning i forbindelse med formidling af tilbud i denne henseende, hvorfor MitBankskift eller selskabet bag MitBankskift ikke kan stilles til ansvar i relation til det konkrete tilbud eller forsikringsforhold.

MitBankskift modtager honorar for formidling af kundekontakt eller tilbud fra vore samarbejdspartnere.

For at kunne benytte tjenesten MitBankskift, samt evt. andre tjenester som MitBankskift og Leadwise A/S stiller til rådighed, og modtage tilbud igennem tjenesten, er det en forudsætning at du giver dit samtykke. Ved at udfylde en ansøgning hos MitBankskift giver du samtykke til at MitBankskift på dine vegne kan indhente tilbud hos de banker, finansieringsselskaber og forsikringsselskaber, som MitBankskift samarbejder med samt løbende holde dig ajour på status på tilbud.

Ansvarsfraskrivelse

MitBankskift kan ikke i kraft af sin rolle som formidler af kontakten mellem dig og vore samarbejdspartnere drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, økonomiske tab eller tvister der måtte opstå i forbindelse med et kundeforhold, låne – eller forsikringsforhold. Kundeforholdet, låne – eller forsikringsforholdet er således kun mellem dig samt evt. medansøger og den pågældende bank, sparekasse, andelskasse eller forsikringsselskab.

Ligeledes indtager MitBankskift ikke nogen rådgivende rolle i forbindelse med formidling af tilbud fra vore samarbejdspartnere, hvorfor du som bruger selv er ansvarlig for valg af tilbud, og selv må søge eventuel rådgivning.

MitBankskift garanterer ikke, at vore samarbejdspartnere fremsender tilbud til dig eller kontakter dig. Ligeledes er MitBankskift heller ikke ansvarlig for fejl i tilbud om bankskifte, lånetilbud, forsikringstilbud, priser, priseksempler eller betingelser hos de pågældende samarbejdspartnere.

MitBankskift har ikke erstatningspligt i forhold til IT-nedbrud eller ødelæggelse af data i forbindelse med hacking, computervirus, sabotage, naturkatastrofer, uroligheder, terror, hærværk strejke, blokade, boykot eller anden force majeure.

Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Ved din accept af nærværende Vilkår og Betingelser, giver du samtidig samtykke til at MitBankskift må indsamle, opbevare, behandle og dele dine personoplysninger med de banker, finansieringsselskaber og forsikringsselskaber som MitBankskift samarbejder med, for at kunne indhente tilbud på bankskifte, lån og finansielle produkter/ydelser samt forsikringer til dig.

Personoplysninger der indsamles er:

Navn, adresse, IP-adresse, cpr-nr., email, telefonnummer, indkomstoplysninger, gældsoplysninger, bankoplysninger, skyldnerforhold, boligforhold, børn i husstanden, boligudgifter, borgerskab, civilstand, eventuelle informationer om din medansøger, oplysninger om din privatøkonomi, a-kasse og forsikringsforhold samt ejerforhold inden for bolig og transport.

Alle personoplysninger behandles strengt fortroligt i henhold til persondatalovgivningen.

Formålet med indsamlingen er:

At formidle tilbud på kundekontakt, bankskifte, lån, finansielle produkter/ydelser og forsikringer, samt håndtering af din brug af de produkter MitBankskift formidler. Dine oplysninger vil også blive brugt af MitBankskift og Leadwise A/S til statistik og markedsføring af relevante produkter/ydelser.

Behandlingen af dine personoplysninger omfatter:

Registrering af ansøgning om tilbud på kundekontakt, bankskifte, lån og kreditter, andre finansielle produkter samt forsikringer, identifikation (herunder identifikation via MitID) videregivelse af ansøgning om tilbud til vore samarbejdspartnere, kontakt gennem e-mail, sms, telefonopkald eller chat, kundeservice, formidling af tilbud fra vore samarbejdspartnere eller evt. afslag fra disse. Dine personoplysninger bliver behandlet inden for EU/EØS i vores egne IT-systemer. Databehandling vedr. drift og vedligehold sker hos leverandører i Danmark og Sverige.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som MitBankskift tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i MitBankskift’ legitime interesser:

- 5 år ved ansøgninger, som medfører etablering af kundeforhold hos en af de samarbejdspartnere MitBankskift samarbejder med, eller registrering som kunde hos vore samarbejdspartnere inden for bankskifte, forsikring, eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere banker, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra de banker vi samarbejder med eller tilbud fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring eller andre finansielle produkter/ydelser.

Ved accept af nærværende Vilkår og Betingelser giver du desuden samtykke til at vore samarbejdspartnere, eller deres koncernforbundne selskaber, kan inddrage og behandle eventuelle personoplysninger de måtte have om dig til brug for kreditvurdering og udarbejdelse af tilbud. MitBankskift henviser til de respektive samarbejdspartneres persondatapolitik og øvrige betingelser, da MitBankskift ikke er ansvarlig for den enkelte samarbejdspartners behandling af dine data, f.eks. i forbindelse med etablering af bankskifte eller indgåelse af låneforhold eller forsikringsforhold, hvor den respektive bank eller forsikringsselskab vil være dataansvarlig. I øjeblikket samarbejder MitBankskift med Faster Andelskasse, Nykredit og Sydbank.

Du giver også samtykke til at, vore samarbejdspartnere kan indhente oplysninger i E-skat, KreditStatus og relevante betalingsanmærkningsregistre, som f.eks. RKI/Experian.

For at kunne forbedre brugeroplevelsen og generelt forbedre MitBankskift som tjeneste, indsamler og behandler vi også data der viser din brugeradfærd på siden og tidspunkt herfor.

Vi anvender forskellige typer cookies og andre lignende teknologier på websitet. Cookies er en standardfunktion på websites, der giver os mulighed for at gemme små mængder data på din computer, som fortæller om dig eller dit besøg på websitet. Cookies hjælper med info om hvilke områder af websitet der er nyttige, og hvilke der skal forbedres samt til brug for statistik og markedsføring. Du kan læse mere om vores cookie-politik her.

Udover de data du selv afgiver til MitBankskift, kan MitBankskift indhente data om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige myndigheder, eller andre kilder med offentligt tilgængelige data.

Markedsføring

Ved tilmelding til nyhedsbreve m.m., giver du MitBankskift tilladelse til at sende dig lånetilbud og mere information via e-mail, SMS og telefonisk.

MitBankskift er helt omkostningsfri at bruge. I vores markedsføring sørger vi bl.a. for:

Vi sender kun nyhedsbreve og tilbud til brugere vi har fået tilladelse til at sende til, afmeldingslink medfølger i vores nyhedsbreve og tilbud, vi sørger løbende for at tilpasse vores betingelser til gældende lovgivning.

Personoplysninger der benyttes er:

Navn, e-mail, telefonnummer, fødselsdato og geografisk position.

Formålet er:

At markedsføre MitBankskift’ tjenester og ydelser, samt Leadwise A/S’ andre tjenester og ydelser i relation hertil, herunder formidling af tilbud på bankskifte, finansielle produkter/ydelser og forsikringer. Markedsføringen kan også ske på Google og Facebook annonceringskanaler og netværk.

Behandlingen omfatter:

Fremsendelse af email fra MitBankskift eller Leadwise A/S, fremsendelse af SMS eller telefonopkald fra MitBankskift eller Leadwise A/S. Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) og Compaya A/S kan få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Ved markedsføring gennem Google Inc. eller Facebook Inc. oprettes brugerdefinerede målgrupper, hvor dine data vil være pseudonymiseret.

Retsgrundlaget er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som MitBankskift tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i MitBankskift’ legitime interesser:

- 5 år ved ansøgninger, som medfører etablering af kundeforhold hos en af de samarbejdspartnere MitBankskift samarbejder med, eller registrering som kunde hos vore samarbejdspartnere inden for bankskifte, forsikring, eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere banker, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra de banker vi samarbejder med eller tilbud fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring eller andre finansielle produkter/ydelser.

Dit ansvar

Det er dit ansvar som bruger af MitBankskift, at alle de informationer du afgiver til os i forbindelse med ansøgning om bankskifte, låne – eller forsikringstilbud er korrekte og retvisende. Ligeledes er det dit ansvar som bruger, at din benyttelse af MitBankskift og tjenesteydelserne forbundet hermed sker i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Dine login-oplysninger til MitBankskift er personlige og må ikke videregives til andre, ligesom sikker opbevaring af disse oplysninger er dit ansvar som bruger.

Dine rettigheder

Jf. persondataloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger MitBankskift har registreret om dig. Ved eventuelle fejl i disse oplysninger kan du kræve berigtigelse.

Oplysningerne opbevares hos dataansvarlig og behandles strengt fortroligt. Dine oplysninger vil blive udleveret hvis dette kræves af offentlighed myndighed, men vil ellers ikke blive videregivet til andre end MitBankskift og Leadwise A/S koncernforbundne selskaber samt de tredjeparter hvis produkter/ydelser MitBankskift formidler uden dit skriftlige samtykke.

Du kan ved henvendelse til info@mitBankskift.dk få oplyst hvilke oplysninger vi har om dig, og hvorledes disse behandles samt hvem oplysningerne kan videregives til i henhold til samtykket herom.

Du har ret til at modtage de persondata du selv har afgivet i struktureret og almindeligt anvendt og læsbart format.

MitBankskift kan kræve kompensation for fremsendelse af skriftlig information vedr. dine personoplysninger efter lovgivningens gældende regler og justitsministeriets gældende takster.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om indsamling, behandling, opbevaring og deling af persondata ved at rette skriftlig henvendelse til info@mitBankskift.dk. Du skal dog være opmærksom på, at MitBankskift herefter ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester eller produkter, som MitBankskift yder.

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder samt alle øvrige immaterielle rettigheder til navnet MitBankskift, hjemmesiden mitBankskift.dk, tjenesten mitBankskift tilhører MitBankskift og selskabet Leadwise A/S. Det er ikke tilladt at videregive eller kopiere information eller indhold uden MitBankskift’s skriftlige samtykke.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister afgøres ved dansk lov og Københavns Byret som retsinstans.

Besøg vores Kundecenter

Vi står altid klar til, at hjælpe dig med dit bankskift - Besøg vores Kundecenter herunder og få svar på dine spørgsmål i dag.

Kundecenter